Ferenc Farkas official website

Musica per ottoni / Brass music / Rzfvszene for brass sextet

this work exists on CD

Description: english | magyar

> audio sample : no1. Allegro
No JavaScript - no Flash Media!
Composed: 1982
Parts: Allegro, Adagio - Allegro
Durata: 6'30''
Setting: 3 trompets, 2 trombones, tuba
Publication: Editio Musica Budapest 

English

Ferenc Farkas wrote many works for different combinations of brass ensembles. "Musica per ottoni" (1982) was written for three trumpets, two trombones and one tuba. The three-movement work employs classical formal principles. The opening Allegro is a lively and flowing sonata form, the middle movement is in the form of a song. The final Rondo is a tarantella in 6/8 time, like a distant echo of the years the composer spent in Italy.

Rita Kaisinger

Magyar

Farkas Ferenc számos kompozíciót írt a legkülönbözőbb összeállítású rézfúvósegyüttesre. Rézfúvószene (1982) címȕ darabja három trombitára, két harsonára és tubára keletkezett. A háromtételes kompozíció tudatosan vállalja a klasszika formai örökségét. Az Allegro nyitótétel szonátaformában, a középtétel dalformában íródott. A befejező Rondò 6/8-os tarantella, mintegy távoli visszhangja a zeneszerző Itáliában töltött éveinek.

Kaisinger Rita

Musica per ottoni / Rézfùvòszene c. darabom 2 trombitàra, 2 harsonàra és tubàra a ràdiò felkérésére készült 1982-ben. Èvek teltek el, mig felvételre került. Hangversenyteremben most hangzik el elȍször. A divertimento-hanvételü mü mindenben évszàzados hagyomànyt követ, mind a tételek sorrendjében (gyors – lassu – gyors) – mind azok formai felépitésében (szonatina, dalforma, rondò). Motorikus elsȍ tétel utàn a màsodik tételben ostinato kiséret felett a trombita dallama ivel. Harmadik tételében a müveimben gyakran elȍfordulò saltarello-ritmust idézem ismét fel.

Farkas Ferenc

This article was last updated on Mon, Feb. 29 2016

all content © 2005-2017 ferencfarkas.org / AFPublishing

contact: info[at]ferencfarkas.org

content managed with phpwcms
webdesign by ifdesign